Công nghệ sinh học

Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm) từ nguồn nguồn dược liệu Việt Nam.
Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ
04.08.2023

Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu nâng cao hiệu suất quy trình chiết curcuminoid từ nghệ (Curcuma longa L.) qui mô pilot và xây dựng phương pháp xác định nguồn gốc curcuminoid tự nhiên"

Nghiên cứu nâng cao hiệu suất quy trình chiết curcuminoid từ nghệ (Curcuma longa L.) quy mô pilot và xây dựng phương pháp xác định nguồn gốc curcuminoid tự nhiên.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xác định hoạt chất chống viêm trong dực liệu hy thiêm để nghiên cứu nâng cao hiệu xuất chiết xuất hoạt chất từ dược liệu và nâng cấp tiêu chuẩn của các sản phẩm chứa hy thiêm
12.07.2023

Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xác định hoạt chất chống viêm trong dực liệu hy thiêm để nghiên cứu nâng cao hiệu xuất chiết xuất hoạt chất từ dược liệu và nâng cấp tiêu chuẩn của các sản phẩm chứa hy thiêm".

Xác định hoạt chất chống viêm trong dược liệu Hy thiêm (Siegesbeckia orientalis L.) để nghiên cứu nâng cao hiệu suất chiết xuất hoạt chất từ dược liệu và nâng cấp tiêu chuẩn của các sản phẩm chứa Hy thiêm

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu nâng cao hiệu suất qui trình chiết curcuminoid từ nghệ (Curcuma longa) qui mô pilot và xây dựng phương pháp xác định nguồn gốc curcuminoid tự nhiên”
05.03.2023

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu nâng cao hiệu suất qui trình chiết curcuminoid từ nghệ (Curcuma longa) qui mô pilot và xây dựng phương pháp xác định nguồn gốc curcuminoid tự nhiên”

Vừa qua, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, VKIST tổ chức đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu nâng cao hiệu suất qui trình chiết curcuminoid từ nghệ (Curcuma longa) qui mô pilot và xây dựng phương pháp xác định nguồn gốc curcuminoid tự nhiên” do TS. Vũ Văn Hà làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Công nghệ sinh học – một trong những lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên tại VKIST
01.10.2022

Công nghệ sinh học – một trong những lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên tại VKIST

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực sáng tạo, mang tính liên ngành và có tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, y học, môi trường, hóa chất… Lĩnh vực này đã và đang trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ dẫn đầu cho quá trình chuyển đổi, phát triển xã hội theo xu hướng giảm phát thải carbon và giải quyết các thách thức quan trọng trong cuộc sống như bảo vệ sức khỏe, cung cấp thực phẩm và năng lượng, cũng như bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng ...

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xác định hoạt chất chống viêm trong dược liệu hy thiêm để nghiên cứu nâng cao hiệu xuất chiết xuất hoạt chất từ dược liệu và nâng cấp tiêu chuẩn của các sản phẩm chứa hy thiêm”
15.09.2022

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xác định hoạt chất chống viêm trong dược liệu hy thiêm để nghiên cứu nâng cao hiệu xuất chiết xuất hoạt chất từ dược liệu và nâng cấp tiêu chuẩn của các sản phẩm chứa hy thiêm”

Ngày 14/09/2022, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, VKIST tổ chức đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xác định hoạt chất chống viêm trong dược liệu hy thiêm để nghiên cứu nâng cao hiệu xuất chiết xuất hoạt chất từ dược liệu và nâng cấp tiêu chuẩn của các sản phẩm chứa hy thiêm” do PGS. TS. Phương Thiện Thương làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Giới thiệu phòng Công nghệ sinh học (BT)
12.08.2021

Giới thiệu phòng Công nghệ sinh học (BT)

Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm) từ nguồn nguồn dược liệu Việt Nam".