Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/1/2021
Nhật ký xây dựng
01.03.2021

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/1/2021

Hệ kết cấu, kiến trúc, cơ điện tòa nhà, cảnh quan và hạ tầng ngoài nhà cơ bản hoàn thiện.

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 28/2/2021
Nhật ký xây dựng
28.02.2021

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 28/2/2021

Hệ kết cấu, kiến trúc, cơ điện tòa nhà, cảnh quan và hạ tầng ngoài nhà cơ bản hoàn thiện. , Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 28/2/2021

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/12/2020
Nhật ký xây dựng
29.12.2020

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/12/2020

Mặt ngoài các tòa nhà chính và nghiên cứu đã hoàn thiện. Đang thực hiện các công tác ốp lát, lắp đặt cửa, trần vách thạch cao... bên trong tòa nhà. Hệ thống kỹ thuật M&E tòa nhà đang được lắp đặt đồng bộ tại các tầng. Hệ thống hạ tầng cảnh quan và đường ngoài nhà đang được thực hiện. Hào kỹ thuật phần còn lại phía Việt Nam đã hoàn thành.

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/11/2020
Nhật ký xây dựng
01.12.2020

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/11/2020

Mặt ngoài các tòa nhà chính và nghiên cứu đã hoàn thiện, đang thực hiện các công tác ốp lát, lắp đặt cửa, trần vách thạch cao... bên trong tòa nhà. Hệ thống kỹ thuật M&E tòa nhà đang được lắp đặt đồng bộ tại các tầng. Hệ thống hạ tầng cảnh quan và đường ngoài nhà đang được thực hiện. Hào kỹ thuật phần còn lại phía Việt Nam đã hoàn thành.

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/10/2020
Nhật ký xây dựng
29.10.2020

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/10/2020

Mặt ngoài các tòa nhà chính và nghiên cứu đã hoàn thiện, đang thực hiện các công tác ốp lát, lắp đặt cửa, trần vách thạch cao... bên trong tòa nhà. Hệ thống kỹ thuật M&E tòa nhà đang được lắp đặt đồng bộ tại các tầng. Hệ thống hạ tầng cảnh quan và đường ngoài nhà đang được thực hiện. Hào kỹ thuật phần còn lại phía Việt Nam đã hoàn thành.

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/09/2020
Nhật ký xây dựng
29.09.2020

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/09/2020

Mặt ngoài các tòa nhà chính và nghiên cứu đã cơ bản hoàn thiện. Đang thực hiện các công tác ốp lát, lắp đặt cửa, trần vách thạch cao... bên trong tòa nhà. Hệ thống kỹ thuật M&E tòa nhà đang được lắp đặt đồng bộ tại các tầng. Hệ thống hạ tầng cảnh quan và đường ngoài nhà đang được thực hiện.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức nghiên cứu viên năm 2020
Nhật ký xây dựng
31.08.2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức nghiên cứu viên năm 2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức nghiên cứu viên năm 2020