Tuyển dụng & đào tạo

VKIST tham gia Khóa đào tạo trung hạn nâng cao năng lực tại  Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)
Chương trình đào tạo
02.06.2022

VKIST tham gia Khóa đào tạo trung hạn nâng cao năng lực tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)

Với mục tiêu không ngừng đạo tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho viên chức của VKIST, VKIST đã phối hợp với KIST đã tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực trong công tác hành chính, kế hoạch và quản lí dự án nghiên cứu, kinh nghiệm trong nghiên cứu từ 01/05 - 31/05/2022 cho 05 chuyên viên Khối hành chính và Khối nghiên cứu tại KIST

VKIST tham gia Khóa tập huấn do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức
Chương trình đào tạo
28.11.2021

VKIST tham gia Khóa tập huấn do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức

Nối tiếp Khóa đào tạo nhân sự cho VKIST, KIST đã tổ chức Khóa tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực trong công tác hành chính, kế hoạch và quản lý tài sản, nhân sự và quản lí dự án nghiên cứu trong 02 ngày từ 25 – 26/11/2021 cho 14 chuyên viên Khối hành chính và Khối nghiên cứu tại Khách sạn InterContinental Hanoi (Landmark 72), Hà Nội.

VKIST tham gia Khóa tập huấn trực tuyến lần thứ 05 do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc tổ chức
Chương trình đào tạo
08.05.2021

VKIST tham gia Khóa tập huấn trực tuyến lần thứ 05 do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc tổ chức

Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc”, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức Khóa tập huấn lần thứ 05 cho nghiên cứu viên của VKIST bằng hình thức trực tuyến. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 05/05 – 07/05/2021 tại Khách sạn InterContinental Hanoi (Landmark 72), Hà Nội.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức Chương trình tập huấn nội bộ tại tỉnh Quảng Bình
Chương trình đào tạo
26.04.2021

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức Chương trình tập huấn nội bộ tại tỉnh Quảng Bình

Ngày 22-23/04/2021, Viện VKIST đã tổ chức Chương trình tập huấn nội bộ lần 2 tại tỉnh Quảng Bình.

Khối hành chính VKIST tham gia Khóa tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực lần thứ 4 do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức
Chương trình đào tạo
16.04.2021

Khối hành chính VKIST tham gia Khóa tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực lần thứ 4 do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức

Từ ngày 13/4 – 15/4/2021, tại Khách sạn InterContinental Hanoi (Landmark 72), Hà Nội, KIST đã tổ chức Khóa tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực trong công tác hành chính cho 14 chuyên viên Khối hành chính.

VKIST tham gia Khóa tập huấn trực tuyến lần thứ 3  do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức
Chương trình đào tạo
09.04.2021

VKIST tham gia Khóa tập huấn trực tuyến lần thứ 3 do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức

Nối tiếp Khóa đào tạo nhân sự cho VKIST, Viện KIST đã tổ chức Khóa tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực trong công tác hành chính, kế hoạch và quản lý tài sản, nhân sự và quản lí dự án nghiên cứu trong 03 ngày từ 06 - 08/04/2021 cho 17 chuyên viên Khối hành chính và Khối nghiên cứu tại Khách sạn InterContinental Hanoi (Landmark 72), Hà Nội.

Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho viên chức của VKIST
Chương trình đào tạo
09.04.2021

Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho viên chức của VKIST

Với mục tiêu bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kĩ năng hành chính, hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ (KH&CN), từ ngày 16/03 – 23/04/2021, VKIST phối hợp với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI) tổ chức Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại trụ sở Viện VKIST.