Công nghệ thông tin

Nghiên cứu và phát triển giải pháp công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông nhằm ứng dụng trong thành phố và đô thị thông minh...
Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thông tin
01.01.2024

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thông tin

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông nhằm ứng dụng trong nông công nghiệp thông minh, chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin khác.

Hệ thống Quản lý tài nguyên DGX A100 tại phòng Công nghệ Thông tin Viện VKIST
16.04.2023

Hệ thống Quản lý tài nguyên DGX A100 tại phòng Công nghệ Thông tin Viện VKIST

Hệ thống DGX A100 là một giải pháp tính toán đám mây có khả năng xử lý dữ liệu lớn, được thiết kế để giải quyết các bài toán về trí tuệ nhân tạo và học sâu.

Một khuôn mặt 3 chiều mới dành cho người Việt Nam dựa trên Basel Face Model
15.04.2023

Một khuôn mặt 3 chiều mới dành cho người Việt Nam dựa trên Basel Face Model

Nhóm nghiên cứu VKIST đề xuất một hướng tiếp cận nhằm cải thiện độ chính xác của những khuôn mặt 3 chiều được tái tạo từ 1 ảnh bằng cách tạo ra mô hình mặt trung bình mới và huấn luyện mạng nơ-ron tích chập trên bộ dữ liệu tự thu thập.

Hệ thống phần mềm AI nhận diện khuôn mặt VKIST
01.09.2022

Hệ thống phần mềm AI nhận diện khuôn mặt VKIST

Hiện tại VKIST đang triển khai thử nghiệm trên phần mềm điểm danh và đã thử nghiệm ở trường mầm non hỗ trợ quản lý học sinh.

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin (IT)
12.08.2021

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin (IT)

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông nhằm ứng dụng trong nông công nghiệp thông minh, chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin khác.