Công nghệ thông tin

Nghiên cứu và phát triển giải pháp công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông nhằm ứng dụng trong thành phố và đô thị thông minh...
Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin (IT)
12.08.2021

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin (IT)

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông nhằm ứng dụng trong nông công nghiệp thông minh, chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin khác.