'Tháo gỡ rào cản cơ chế để khoa học công nghệ bứt phá'
Tin tức tổng hợp
28.12.2023

'Tháo gỡ rào cản cơ chế để khoa học công nghệ bứt phá'

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng cần có chính sách khuyến khích nghiên cứu, tạo cảm hứng cho các nhà khoa học và tháo gỡ rào cản cơ chế để tạo sự phát triển bứt phá.

Nhà khoa học gặp khó khi định giá tài sản hình thành từ ngân sách
Tin tức tổng hợp
26.12.2023

Nhà khoa học gặp khó khi định giá tài sản hình thành từ ngân sách

Các nhà khoa học cho rằng các quy định liên quan định giá tài sản hình thành từ kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ chưa rõ, thành rào cản đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường.

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030: Mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp
Tin tức tổng hợp
09.11.2023

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030: Mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp

Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 569/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.