Hợp tác quốc tế

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần IX)
Hợp tác quốc tế
16.02.2022

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần IX)

Trụ sở VKIST đã được nhận chứng chỉ công trình xanh bởi 2 Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc. Toàn thể nhân viên VKIST yên tâm làm việc trong môi trường thân thiện.

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần VIII)
Hợp tác quốc tế
08.11.2021

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần VIII)

Tầm quan trọng của hoạt động đào tạo nâng cao năng lực đánh giá ngày càng cao trong quá trình hội nhập và đón đầu thay đổi của thị trường công nghệ và nâng cao hiệu suất nghiên cứu. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem tại các quốc gia phát triển, hoạt động đào tạo tập huấn được triển khai như nào nhé!

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần VII)
Hợp tác quốc tế
20.08.2021

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần VII)

Việc sở hữu đầy đủ trang thiết bị hạ tầng nghiên cứu, cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị nghiên cứu có ảnh quyết định tới tiêu chuẩn nghiên cứu của một tổ chức khoa học và công nghệ, do đó Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng và sử dụng ngân sách đầu tư thiết bị nghiên cứu một cách hiệu quả nhất.

Giới thiệu dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần VI)
Hợp tác quốc tế
08.07.2021

Giới thiệu dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần VI)

Giới thiệu dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần VI)

Giới thiệu dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần V)
Hợp tác quốc tế
10.05.2021

Giới thiệu dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần V)

Hãy cùng tìm hiểu các phòng nghiên cứu của VKIST

Giới thiệu dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần IV)
Hợp tác quốc tế
19.03.2021

Giới thiệu dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần IV)

Là viện nghiên cứu công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, VKIST mang trong mình sứ mệnh xây dựng một mô hình viện nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu về nghiên cứu khoa học ứng dụng và phát triển công nghệ hiện đại phục vụ cho ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần III)
Hợp tác quốc tế
05.02.2021

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần III)

Mở rộng đội ngũ và sử dụng hiệu quả nguồn lực nghiên cứu ưu tú chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách về khoa học công nghệ và nhân lực của quốc gia.