Cơ điện tử

Nghiên cứu phát triển các hệ thống điện tử công suất: hệ powertrain cho ô tô điện, hệ thống trạm sạc nhanh, biến tần công nghiệp...
Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Điện tử
01.01.2024

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Điện tử

Với tầm nhìn là đơn vị nghiên cứu cung cấp giải pháp công nghệ cho người chiến thắng thị trường. Lĩnh vực nghiên cứu Cơ điện tử VKIST đang hướng tới làm chủ công nghệ lõi cho những ứng dụng quan trọng và cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiêp sẽ là nền tảng cho phát triển công nghệ đất nước.

Giới thiệu Phòng Cơ điện tử
22.03.2022

Giới thiệu Phòng Cơ điện tử

Với tầm nhìn là đơn vị nghiên cứu cung cấp giải pháp công nghệ cho người chiến thắng thị trường. Lĩnh vực nghiên cứu Cơ điện tử VKIST đang hướng tới làm chủ công nghệ lõi cho những ứng dụng quan trọng và cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiêp sẽ là nền tảng cho phát triển công nghệ đất nước.

Các chương trình và các đề tài nghiên cứu Phòng Cơ điện tử
22.03.2022

Các chương trình và các đề tài nghiên cứu Phòng Cơ điện tử

Với tầm nhìn là đơn vị nghiên cứu cung cấp giải pháp công nghệ cho người chiến thắng thị trường. Lĩnh vực nghiên cứu Cơ điện tử VKIST đang hướng tới làm chủ công nghệ lõi cho những ứng dụng quan trọng và cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiêp sẽ là nền tảng cho phát triển công nghệ đất nước.

Cơ sở vật chất Phòng Cơ điện tử
21.03.2022

Cơ sở vật chất Phòng Cơ điện tử

Bạn mong muốn làm việc nghiên cứu thực tế tại xưởng sản xuất với các thiết bị sản xuất “triệu đô” và xưởng gia công chế tạo vô cùng đồ sộ?