Các chương trình và các đề tài nghiên cứu Phòng Cơ điện tử

Thứ ba, 22/03/2022 | 09:10

Với tầm nhìn là đơn vị nghiên cứu cung cấp giải pháp công nghệ cho người chiến thắng thị trường. Lĩnh vực nghiên cứu Cơ điện tử VKIST đang hướng tới làm chủ công nghệ lõi cho những ứng dụng quan trọng và cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiêp sẽ là nền tảng cho phát triển công nghệ đất nước.

Các chương trình và các đề tài nghiên cứu Phòng Cơ điện tử

Các chương trình và các đề tài nghiên cứu Phòng Cơ điện tử

1. Lĩnh vực nghiên cứu phát triển động cơ điện

a. Dự án hợp tác nghiên cứu chung trong khuôn khổ dự án ODA 1

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)

- Chủ nhiệm đề tài:

+ Phía viện KIST: Dr. Lee Yong-Bok

+ Phía viện VKIST: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển động cơ PMSM 13kW cho ô tô điện cơ nhỏ

- Kết quả đề tài: Mẫu động cơ 13kW do phòng Cơ điện tử thiết kế, đạt hiệu suất thực tế trên 92%

Hệ thử nghiệm đặc tính động cơ PMSM 13kW

Kết quả thử nghiệm

b. Dự án hợp tác nghiên cứu chung trong khuôn khổ dự án ODA 2

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)

- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển động cơ PMSM 300W và bộ điều khiển cho khớp robot cộng tác

- Kết quả nghiên cứu:

Mẫu động cơ 300W cho khớp robot cộng tác

Hệ thống dynamometer thử nghiệm đặc tính động cơ 300W

Sơ đồ khối điều khiển động cơ

Encoder tuyệt đối phản hồi tốc độ

c. Đề tài cấp Bộ 

- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển công cụ tính toán, mô phỏng cho thiết kế động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM)

- Kết quả nghiên cứu:

   Chúng tôi đã phát triển công cụ cho thiết kế động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cứu và đã kiếm chứng tính hữu dụng của công cụ qua thiết kế mẫu động cơ 13kW PMSM (hợp tác với KIST). Đặc biệt, đây là công cụ thiết kế động cơ PMSM đầu tiên tại Việt Nam, từ đó mở ra cánh cửa cho sự phát triển của các loại động cơ điện khác. Hiện tại, phần mềm công cụ thiết kế được sử dụng để phát triển động cơ PMSM 2,2kW cho máy nén khí nhỏ của máy điều hòa trong phòng và động cơ PMSM 300W cho khớp nối của robot cộng tác.

Co-simulation cho nghiên cứu và phát triển động cơ

2. Lĩnh vực nghiên cứu phát triển bộ biến đổi công suất

• Đề tài cấp Bộ

- Đơn vị phối hợp: Viện kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa – Đại học Bách khoa Hà Nội

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Kiên Trung

- Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế trạm sạc nhanh cho ô tô điện

Sơ đồ nguyên lý trạm sạc

3. Lĩnh vực nghiên cứu tự động di chuyển

a. Dự án hợp tác nghiên cứu với KIST

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)

- Chủ nhiệm đề tài:

+ Phía viện KIST: Dr. Kim ShoonKyum

+ Phía viện VKIST: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Phát triển phần mềm điều khiển cho robot tự hành Omnidirectional mobile robot trên nền tảng ROS

b. Dự án hợp tác nghiên cứu Nghị định thư 

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)

- Chủ nhiệm đề tài:

+ Phía viện KIST: Dr. Kim ShoonKyum

+ Phía viện VKIST: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển công nghệ robot tự hành cho ứng dụng chở hàng trong công nghiệp

4. Lĩnh vực nghiên cứu ô tô điện đô thị

Đề tài cấp cơ sở về điều tra thị trường

- Đơn vị phối hợp: Tập đoàn Mai Linh

- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu, khảo sát tính khả thi về mức độ tiếp nhận xe điện hai chỗ tại Việt Nam