Vật liệu tiên tiến

Nghiên cứu và phát triển vật liệu tiên tiến hướng tới tương lai, vật liệu có hiệu suất cao, đa chức năng và có tính linh hoạt, các dạng vật liệu và thiết bị mới.
Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Vật liệu và thiết bị tiên tiến
01.01.2024

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Vật liệu và thiết bị tiên tiến

Nghiên cứu, phát triển vật liệu tiên tiến phục vụ các ngành công nghệ cao (công nghiệp điện tử, bán dẫn, nông nghiệp thông minh…);