Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Điện tử

Thứ hai, 01/01/2024 | 08:00

Với tầm nhìn là đơn vị nghiên cứu cung cấp giải pháp công nghệ cho người chiến thắng thị trường. Lĩnh vực nghiên cứu Cơ điện tử VKIST đang hướng tới làm chủ công nghệ lõi cho những ứng dụng quan trọng và cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiêp sẽ là nền tảng cho phát triển công nghệ đất nước.

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Điện tử

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Điện tử

1. Chức năng

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện xây dựng định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động chuyên môn về lĩnh vực Điện tử bao gồm 3 lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển động cơ hiệu năng cao, hệ thống điện tử công suất, công nghệ robot tự hành và robot cộng tác.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất, xây dựng thuyết minh, tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh chuyên môn về lĩnh vực Điện tử, Cơ điện tử;

- Nghiên cứu phát triển động cơ điện hiệu năng cao: Động cơ từ cảm (IM: Induction motor) hiệu suất cao IE3 ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng; động cơ PMSM cho xe máy điện, ô tô điện; động cơ PMSM cho điều hòa; động cơ PMSM cho drone…;

- Nghiên cứu, phát triển hệ thống điện tử công suất: Các bộ tích điện, bộ biến đổi điện tử công suất AC/DC, DC/DC hiệu suất cao, các bộ biến tần thông minh cho điều khiển động cơ điện;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ robot tự hành cho vận chuyển hàng trong nhà máy thông minh, nghiên cứu phát triển robot cộng tác làm việc với con người;

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học, cán bộ chuyên môn;

- Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Viện giao.