Hệ thống Quản lý tài nguyên DGX A100 tại phòng Công nghệ Thông tin Viện VKIST

Chủ nhật, 16/04/2023 | 09:00

Hệ thống DGX A100 là một giải pháp tính toán đám mây có khả năng xử lý dữ liệu lớn, được thiết kế để giải quyết các bài toán về trí tuệ nhân tạo và học sâu.

Hệ thống Quản lý tài nguyên DGX A100 tại phòng Công nghệ Thông tin Viện VKIST

Hệ thống Quản lý tài nguyên DGX A100 tại phòng Công nghệ Thông tin Viện VKIST