Tuyển dụng & đào tạo

Chương trình chào đón tân viên chức và Khóa đào tạo định hướng, nâng cao năng lực
Chương trình đào tạo
05.03.2021

Chương trình chào đón tân viên chức và Khóa đào tạo định hướng, nâng cao năng lực

Tìm kiếm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực Khối nghiên cứu là một trong những mục tiêu hàng đầu của VKIST. Ngày 01 - 02/03/2021 vừa qua, tại trụ sở VKIST đã tổ chức Chương trình chào đón và Khóa đào tạo định hướng và nâng cao năng lực cho 06 thành viên mới đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức lần thứ 4 của Viện.

Khối hành chính VKIST tham gia Khóa tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức
Chương trình đào tạo
29.01.2021

Khối hành chính VKIST tham gia Khóa tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức

Với mục tiêu không ngừng đạo tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho viên chức của VKIST, trong hai ngày 27 - 28/01/2021 vừa qua, 16 chuyên viên Khối hành chính đã tham gia Khóa tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực do KIST tổ chức tại Khách sạn InterContinental Hanoi (Landmark 72), Hà Nội.

Chương trình đào tạo định hướng và nâng cao năng lực cho nghiên cứu viên mới tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
Chương trình đào tạo
13.10.2020

Chương trình đào tạo định hướng và nâng cao năng lực cho nghiên cứu viên mới tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam

Nối tiếp khóa đào tạo đầu tiên cho các nhân viên hành chính thực hiện trong tháng 6/2020, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) đã tổ chức chương trình đào tạo định hướng và nâng cao năng lực lần thứ 2 cho 17 nghiên cứu viên mới từ ngày 7 đến 9 tháng 10 năm 2020.

Khóa đào tạo lần thứ nhất cho nhân viên Viện VKIST về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước
Chương trình đào tạo
25.06.2020

Khóa đào tạo lần thứ nhất cho nhân viên Viện VKIST về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước

Ngày 25/6/2020, khóa đào tạo lần thứ nhất về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho cán bộ, CCVC, người lao động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc đã được tổ chức tại Hòa Lạc.

"Phân tích sinh hóa nâng cao" trong chương trình nâng cao năng lực tại KIST
Chương trình đào tạo
11.11.2019

"Phân tích sinh hóa nâng cao" trong chương trình nâng cao năng lực tại KIST

Từ ngày 22 - 25 tháng 10 năm 2019, tại Seoul, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) đã tổ chức Chương trình nâng cao năng lực cho Kỹ sư hoặc Kỹ thuật viên được Bộ Khoa học và Công nghệ (10 người tham dự) giới thiệu về thiết bị R&D trong lĩnh vực Công nghệ sinh học với chủ đề: "Phân tích sinh hóa nâng cao ".

Khóa đào tạo lần thứ 1 Chương trình xây dựng năng lực hành chính, kế hoạch và quản lý xây dựng tại KIST
Chương trình đào tạo
03.10.2019

Khóa đào tạo lần thứ 1 Chương trình xây dựng năng lực hành chính, kế hoạch và quản lý xây dựng tại KIST

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) tổ chức khóa đào tạo về xây dựng năng lực hành chính, kế hoạch và quản lý xây dựng cho cán bộ, công chức, viên chức của VKIST và đơn vị trực thuộc VKIST là Ban Quản lý dự án Hợp tác xây dựng viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tại Việt Nam (Ban QLDA VKIST).

Khóa đào tạo lần thứ 3 Chương trình về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ
Chương trình đào tạo
18.01.2019

Khóa đào tạo lần thứ 3 Chương trình về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc” (V-KIST), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức các khóa đào tạo ngắn về phát triển năng lực quản lý KH&CN cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.