VKIST - Viện nghiên cứu xanh của Việt Nam
Thứ năm, 23/06/2022 | 09:00 489 view

VKIST - Viện nghiên cứu xanh của Việt Nam

VKIST là thành quả được kết trái từ nỗ lực của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nhằm phát triển nền công nghiệp Việt Nam cũng như các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ giữa hai quốc gia.