Công nghệ tích hợp dựa trên IT-BT

Nghiên cứu, dự báo xu thế phát triển, khả năng ứng dụng và đề xuất định hướng nghiên cứu cảm biến tích hợp với các thiết bị di động...
Giới thiệu phòng Công nghệ tích hợp dựa trên Công nghệ sinh học - Công nghệ thông tin (IT - BT)
12.08.2021

Giới thiệu phòng Công nghệ tích hợp dựa trên Công nghệ sinh học - Công nghệ thông tin (IT - BT)

Nghiên cứu, dự báo xu thế phát triển, khả năng ứng dụng và đề xuất định hướng nghiên cứu cảm biến tích hợp với các thiết bị di động (điện thoại thông minh, mạng internet) ứng dụng trong giám sát sức khỏe và môi trường.