Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Sinh học

Thứ hai, 01/01/2024 | 09:00

Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm) từ nguồn nguồn dược liệu Việt Nam".

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Sinh học

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Sinh học

1. Chức năng

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện xây dựng định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động chuyên môn về lĩnh vực công nghệ sinh học: Phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nguồn nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên và sinh học.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất, xây dựng thuyết minh, tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh chuyên môn về nghiên cứu và phát triển sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và sinh học;

- Nghiên cứu, phát triển nguyên liệu, hoạt chất có hoạt tính sinh học có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc sinh học để phát triển các sản phẩm phục vụ cuộc sống;

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nguồn nguyên liệu tự nhiên và sinh học; từ hoạt chất, bài thuốc y học cổ truyền của Việt Nam theo hướng tạo thành thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi…;

- Cải tiến và nâng cấp các quy trình kỹ thuật, công nghệ, chất lượng trong sản xuất sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và sinh học, gồm: Quy trình sản xuất, tinh chế, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm;

- Đào tạo cán bộ chuyên môn; Chuyển giao công nghệ cho các đơn vị;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Viện giao.