Thứ hai, 25/03/2019 | 10:31

Tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 3 (cập nhật đến ngày 22/3/2019)

Cập nhật tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 3 năm 2019: Nhà chính và nhà nghiên cứu 1 đang đổ cột tầng 1; nhà nghiên cứu 2 và 3 đang đổ móng; hầm kỹ thuật đang đào và đổ bê tông lót., Tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 3 (cập nhật đến ngày 22/3/2019)

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC
Địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao, Km29 Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3556 0695
Email: vienvkist@most.gov.vn

 

Bài liên quan