Thứ hai, 01/03/2021 | 09:33

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/1/2021

Hệ kết cấu, kiến trúc, cơ điện tòa nhà, cảnh quan và hạ tầng ngoài nhà cơ bản hoàn thiện.

Từ khóa: Nhật ký xây dựng

Bài liên quan