Thứ sáu, 29/05/2020 | 14:47

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/05/2020

Cập nhật tiến độ: - Cơ bản hoàn thiện phần kết cấu tòa nhà. - Công tác hoàn thiện xây trát đang được làm tới tầng 4 các tòa nhà. - Hệ thống hạ tầng đang được thực hiện. - Cây xanh cảnh quan đang được triển khai thi công,

Từ khóa: Nhật ký xây dựng

Bài liên quan