Thứ tư, 19/07/2023 | 10:00

Thông báo VKIST tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Nghiên cứu ứng dụng tài nguyên thực vật Việt Nam trong công nghệ môi trường và dược mỹ phẩm"

Thực hiện nhiệm vụ là cầu nối giữa các Trường đại học; Viện nghiên cứu với các Doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng tài nguyên thực vật Việt Nam. Viện VKIST trân trọng thông báo sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Nghiên cứu ứng dụng tài nguyên thực vật Việt Nam trong công nghệ môi trường và dược mỹ phẩm"

Thông báo VKIST tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề

Thông báo VKIST tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Nghiên cứu ứng dụng tài nguyên thực vật Việt Nam trong công nghệ môi trường và dược mỹ phẩm"

Thời gian: từ 09:00, ngày 24/7/2023 (Thứ hai);
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện VKIST - KHu CNC Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Chương trình: Xem tại đây

Chúng tôi hy vọng Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu chia sẻ, học tập, thảo luận về việc phát triển ứng dụng nguồn tài nguyên thực vật Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ môi trường và dược mỹ phẩm mang lại hiệu quả nhất hiện nay.