Thứ ba, 15/12/2020 | 09:00

Thông báo tổ chức Diễn đàn công nghiệp lần thứ IV

VKIST trân trọng kính mời các Tổ chức, Doanh nghiệp Việt Nam tham gia “VKIST-Diễn đàn Công nghiệp lần thứ IV” với chủ đề: “Phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nguồn dược liệu Việt Nam: từ nghiên cứu đến ứng dụng” được tổ chức tại Hà Nội vào thứ thứ sáu, ngày 18/12/2020.

Thông báo tổ chức Diễn đàn công nghiệp lần thứ IV

Thông báo tổ chức Diễn đàn công nghiệp lần thứ IV

VKIST là tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được thành lập thông qua Dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc với sứ mệnh: "Trở thành tổ chức hàng đầu nghiên cứu khoa học ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành công nghiệp và tiến bộ kinh tế bền vững".

“VKIST - Diễn đàn công nghiệp lần thứ IV” là sự kiện giúp VKIST và các Doanh nghiệp trong ngành Công nghệ sinh học hỗ trợ hợp tác cùng nhau, tập trung vào nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. VKIST cũng mong muốn là cầu nối giữa các ngành công nghiệp với các Trường đại học và Viện nghiên cứu.

Hy vọng rằng sự kiện này là cơ hội để các Doanh nghiệp nêu lên những cơ hội và thách thức trong hiện tại và thảo luận về nhu cầu của Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất liên quan đến lĩnh vực phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, chúng tôi đang tìm kiếm các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào công nghệ tốt và tiên tiến hơn để trở thành người chiến thắng trên thị trường.

Vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu đăng ký tham dự kèm theo (https://forms.gle/G7y4xusnw4WL7B5F9).

Kế hoạch chương trình:

Thời gian: từ 13.00 – 17.30, ngày 18 tháng 12 năm 2020 (thứ sáu);

Địa điểm: Hội trường lớn - tầng 2 - Khách sạn Công đoàn Việt Nam, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

1. Ông Trần Tuấn Thanh

Email: thanhtt@most.gov.vn/thanhtt.most@gmail.com; Điện thoại: 098 2433485

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thùy

Email: nttthuy8638@gmail.com; Điện thoại: 0988.061983