Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin (IT)
Công nghệ thông tin
12.08.2021

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin (IT)

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông nhằm ứng dụng trong nông công nghiệp thông minh, chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin khác.