Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tham dự “Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN)”
Công nghệ thông tin
23.09.2022

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tham dự “Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN)”

Nhằm giới thiệu, trưng bày và trình diễn mô hình, công nghệ đổi mới sáng tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) tham gia gian hàng tại sự kiện “Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN)” từ 22-23/09/2022.

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin (IT)
Công nghệ thông tin
12.08.2021

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin (IT)

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông nhằm ứng dụng trong nông công nghiệp thông minh, chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin khác.