Giới thiệu phòng Công nghệ sinh học (BT)
Công nghệ sinh học
12.08.2021

Giới thiệu phòng Công nghệ sinh học (BT)

Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm) từ nguồn nguồn dược liệu Việt Nam".