Nghiệm thu cấp cơ sở đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu mở rộng hệ thống đồng bộ ảnh mặt người từ nhiều camera nhằm phát triển công nghệ tổng hợp biểu cảm khuôn mặt để nâng cao hiệu quả nhận dạng khuôn mặt” do VKIST là đơn vị chủ trì.

Chủ nhật, 10/03/2024 | 09:00

Vừa qua, tại VKIST đã tiến hành họp tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài nhiệm vụ KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu mở rộng hệ thống đồng bộ ảnh mặt người từ nhiều camera nhằm phát triển công nghệ tổng hợp biểu cảm khuôn mặt để nâng cao hiệu quả nhận dạng khuôn mặt” do VKIST là đơn vị chủ trì.

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-VKIST ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định sản phẩm nhiệm vụ và Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu mở rộng hệ thống đồng bộ thu thập ảnh mặt người từ nhiều camera nhằm phát triển công nghệ tổng hợp biểu cảm khuôn mặt để nâng cao hiệu quả nhận dạng khuôn mặt” do VKIST chủ trì thực hiện ngày 07 tháng 03 năm 2024, VKIST đã tiến hành họp tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS.Nguyễn Xuân Hoài– Viện nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Nguyễn Hữu Quỳnh - Đại học Thuỷ lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Lê Thị Lan – Đại học Bách khoa Hà Nội – Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Việt Anh – Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam– Phản biện 2, TS. Trần Anh Tuấn - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc – ủy viên.

anh-1

Hội đồng thảo luận cùng chủ nhiệm về các kết quả nghiên cứu

Sau khi nghe Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc buổi họp, Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng, chủng loại và chất lượng theo thuyết minh gồm: 01 Hệ thống chụp hình đồng bộ nhiều máy ảnh mở rộng; 01 Chương trình phần mềm tổng hợp biểu cảm khuôn mặt dựa trên ảnh mặt người 2D có thể chuyển thành engine; 01 Chương trình phần mềm nhận dạng khuôn mặt tích hợp các engine tổng hợp trạng thái biểu cảm khuôn mặt; 02 Bộ dữ liệu ảnh mặt người; Các báo cáo khoa học; Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ và 01 đăng ký sáng chế được chấp nhận đơn hợp lệ.

Hội đồng thống nhất đề xuất nghiệm thu đề tài ở mức đạt, và đề nghị chủ nhiệm tiến hành chỉnh sửa hồ sơ để gửi đề nghị nghiệm thu chính thức cấp Bộ.

Từ khóa: Tin hoạt động VKIST

Bài liên quan