Thứ sáu, 06/05/2022 | 09:00

Lãnh đạo VKIST làm việc với các tổ chức đoàn thể của Viện

Vừa qua, Lãnh đạo Viện làm việc với các tổ chức đoàn thể của Viện bao gồm: Chi bộ, BCH lâm thời Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân.

Buổi trao đổi để nhằm thúc đẩy hoạt động và phát huy tối đa vai trò của các tổ chức đoàn thể của Viện, đồng thời lên kế hoạch kiện toàn các tổ chức đoàn thể khác. Các bên đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đưa ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của Viện.

dang

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Theo đó, Lãnh đạo và các thành viên tham gia đã trao đổi và thống nhất như sau:

- Chi bộ: tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Bộ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập chi bộ cơ sở của Viện hướng tới xây dựng một chi bộ vững mạnh- Nên thành lập tổ Công đoàn cơ sở tại mỗi phòng ban nhằm giúp việc thông tin 2 chiều giữa BCH Công đoàn lâm thời với tất cả công đoàn viên trong viện và thông báo các thành phần, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể cho tất cả mọi thành viên đang công tác tại VKIST.

- Công đoàn: xem xét việc cần thiết thành lập tổ công đoàn của từng Khối/phòng để hoạt động của công đoàn được hiệu quả và thực chất hơn.

- Ban Thanh tra nhân dân cần phát huy vai trò của mình trong việc giám sát, quản lý thực hiện chính sách, pháp luật của CBNV và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chuẩn bị triển khai các thủ tục thành lập đoàn thanh niên.

Thay mặt cho Lãnh đạo Viện, ông Phương Thiện Thương – Phó Viện trưởng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí. Buổi họp đã thu được ý kiến quý báu để tạo tiền đề cho những buổi sinh hoạt của các tổ chức Đảng đoàn thể. Ông cũng đề xuất trong giai đoạn đầu mới thành lập, do đặc thù VKIST còn non trẻ, cần hoạt động theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các buổi sinh hoạt chi bộ được các Chi bộ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Từ khóa: Tin hoạt động VKIST

Bài liên quan