Tuyển dụng & đào tạo

Hàn Quốc hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ
Chương trình đào tạo
06.11.2018

Hàn Quốc hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ

Khóa đào tạo lần này có sự tham gia của 63 học viên. Khóa đào tạo bao gồm các nội dung: Khoa học, công nghệ và chính sách cải cách của Hàn Quốc do giáo sư Park Young- il, Đại học Iwha trình bày.

Chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm Nâng cao năng lực xây dựng chính sách về KH&CN, chuyển giao công nghệ
Chương trình đào tạo
16.08.2018

Chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm Nâng cao năng lực xây dựng chính sách về KH&CN, chuyển giao công nghệ

60 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN đã tham gia khóa đào tạo ngắn hạn đào tạo Nâng cao năng lực xây dựng chính sách về KH&CN, chuyển giao công nghệ từ ngày 16 - 17/01/2018 tại Hà Nội.

Hàn Quốc hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ
Chương trình đào tạo
16.08.2018

Hàn Quốc hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ

Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc”, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện KIST, Hàn Quốc tổ chức các khóa đào tạo ngắn về phát triển năng lực quản lý KH&CN cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Sau khóa học đầu tiên được tổ chức thành công, khóa đào tạo thứ 2 được tổ chức vào ngày 19/4/2018