"Phân tích sinh hóa nâng cao" trong chương trình nâng cao năng lực tại KIST

Monday, 11/11/2019 | 13:20

Từ ngày 22 - 25 tháng 10 năm 2019, tại Seoul, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) đã tổ chức Chương trình nâng cao năng lực cho Kỹ sư hoặc Kỹ thuật viên được Bộ Khoa học và Công nghệ (10 người tham dự) giới thiệu về thiết bị R&D trong lĩnh vực Công nghệ sinh học với chủ đề: "Phân tích sinh hóa nâng cao ".

Mục đích của chương trình là bổ túc cho các kỹ sư/kỹ thuật viên có trình độ cao trong lĩnh vực Công nghệ sinh học (BT) để góp phần hiện đại hóa và công nghiệp hóa Việt Nam; Thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong việc sử dụng và vận hành thiết bị BT; Thúc đẩy các kỹ sư/kỹ thuật viên BT cạnh tranh hài lòng với tiêu chuẩn toàn cầu.
Kết thúc chương trình, 10 người tham dự đến từ khối nghiên cứu công nghiệp và được MOST giới thiệu đã hoàn thành xuất sắc chương trình và được cấp chứng chỉ. Chương trình đã thành công.

Một số hình ảnh tại chương trình:


Older Related Posts