Thứ tư, 10/04/2019 | 09:25

Tiến độ xây dựng tuần 2 tháng 4/2019 (cập nhật đến ngày 10/4/2019)

Nhà chính và nhà nghiên cứu đã hoàn thiện cột tầng 1. Tường tầng 1 đang lắp đặt cốt thép và ván khuôn. Nhà Nghiên cứu 2 và 3: đã hoàn thành móng, đang làm cốt thép cốt pha dầm cổ cột và làm cốt thép cột. Hầm kỹ thuật: đang đổ bê tông vách hầm., Tiến độ

Tiến độ xây dựng tuần 2 tháng 4/2019 (cập nhật đến ngày 10/4/2019)

Nhà chính và nhà nghiên cứu đã hoàn thiện cột tầng 1. Tường tầng 1 đang lắp đặt cốt thép và ván khuôn. Nhà Nghiên cứu 2 và 3: đã hoàn thành móng, đang làm cốt thép cốt pha dầm cổ cột và làm cốt thép cột. Hầm kỹ thuật: đang đổ bê tông vách hầm.

 

 

 

 


Bài liên quan