Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện VKIST đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2025

Thứ sáu, 14/06/2024 | 14:00

Thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2025;

Căn cứ Điều 6, Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

Thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2025;

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo danh mục 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2025 để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia tuyển chọn theo các quy định hiện hành (thông báo và danh mục 01 nhiệm vụ và công nghệ cấp Bộ kèm theo được đăng trên công thông tin điện tử của Bộ khoa học và Công nghệ và website của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tại http://www.most.gov.vn và https://vkist.gov.vn)

Để tham gia tuyển chọn, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo tới các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 33/2014/TT- BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ nhiệm vụ KHCN tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo thông tư 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Số lượng bộ hồ sơ: 09 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 08 bộ hồ sơ photo có dấu đỏ và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa CD (dạng PDF, không đặt mật khẩu). 

4. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc) theo các địa chỉ sau:

Địa chỉ 1: Hòm thư số 61 (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc), Tầng 1, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (chỉ nhận qua đường bưu điện) hoặc

Địa chỉ 2: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc, Khu CNC Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội (nhận trực tiếp và qua đường bưu điện).

6. Thời gian nộp hồ sơ:

- Thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ: 13h30 ngày 14/6/2024.

- Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ: 11h30 ngày 13/7/2024.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ được xác định bởi dấu đến của văn thư Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc nếu gửi trực tiếp hoặc dấu đến của Bưu điện Hà Nội đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc trân trọng thông báo./.

1. TB tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KHCN từ 2025

2. QĐ phê duyệt DM NV cấp Bộ 2025

Từ khóa: Tin hoạt động VKIST

Bài liên quan

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện VKIST và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện VKIST và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
Thứ ba, 11/06/2024 | 21:00
Cây rau má (Centella asiatica (L.) Urb.): Cây dược liệu giá trị và sẵn có của Việt Nam
Cây rau má (Centella asiatica (L.) Urb.): Cây dược liệu giá trị và sẵn có của Việt Nam
Thứ hai, 03/06/2024 | 15:00
Bộ KH&CN trao tặng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và nước uống cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn
Bộ KH&CN trao tặng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và nước uống cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn
Thứ bảy, 25/05/2024 | 17:00
Tăng cường trao đổi, hợp tác giữa Viện VKIST và Học viện An ninh Nhân dân về đảm bảo an ninh mạng
Tăng cường trao đổi, hợp tác giữa Viện VKIST và Học viện An ninh Nhân dân về đảm bảo an ninh mạng
Thứ năm, 23/05/2024 | 10:00
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu mở rộng hệ thống đồng bộ thu thập ảnh mặt người từ nhiều camera nhằm phát triển công nghệ tổng hợp biểu cảm khuôn mặt để nâng cao hiệu quả nhận dạng khuôn mặt”
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu mở rộng hệ thống đồng bộ thu thập ảnh mặt người từ nhiều camera nhằm phát triển công nghệ tổng hợp biểu cảm khuôn mặt để nâng cao hiệu quả nhận dạng khuôn mặt”
Thứ năm, 23/05/2024 | 09:00
Lễ ký kết Hợp tác chiến lược về chuyển giao các hoạt động nghiên cứu Khoa học và công nghệ giữa Viện VKIST và công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Lễ ký kết Hợp tác chiến lược về chuyển giao các hoạt động nghiên cứu Khoa học và công nghệ giữa Viện VKIST và công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Thứ tư, 22/05/2024 | 09:00
VKIST tham gia văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN
VKIST tham gia văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN
Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:00
Dự án thành lập VKIST và mô hình viện nghiên cứu xanh
Dự án thành lập VKIST và mô hình viện nghiên cứu xanh
Thứ bảy, 18/05/2024 | 09:00
Đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển công cụ tính toán, mô phỏng cho thiết kế động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM)”
Đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển công cụ tính toán, mô phỏng cho thiết kế động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM)”
Thứ sáu, 17/05/2024 | 17:00
Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và Kỷ niệm Thành lập Viện VKIST
Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và Kỷ niệm Thành lập Viện VKIST
Thứ sáu, 17/05/2024 | 09:00