Thứ hai, 16/11/2020 | 10:05

Ông Yoon Seok Jin - Viện trưởng KIST chia sẻ về Dự án hỗ trợ thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Viện VKIST)

Với mục tiêu thành lập một viện Khoa học và Công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần vào việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ triển khai Dự án hợp tác xây dựng Viện VKIST. Đây là Dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của KOICA thực hiện tại Việt Nam cho đến nay.

Viện VKIST được thành lập theo Nghị định số 50/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18-5-2015 và được xây dựng dựa trên mô của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (Viện KIST). Viện được kỳ vọng trở thành nhà cung cấp công nghệ hàng đầu phục vụ ngành công nghiệp Việt Nam.

Viện VKIST đang ngày càng nâng cao năng lực nghiên cứu để có thể chiếm lĩnh vị trí chủ đạo, trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp chủ lực với mục tiêu thu ngắn khoảng cách về công nghệ với các quốc gia phát triển.

“Với việc trực tiếp tham gia vào Dự án Hợp tác xây dựng VKIST trong vai trò là người chịu trách nhiệm của Dự án, tôi thấy đây là một dự án có ý nghĩa đặc biệt. Viện VKIST sẽ trở thành một đơn vị đi đầu trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam cũng như sẽ nhanh chóng trở thành một đối tác khoa học công nghệ vững vàng của Hàn Quốc” - Viện trưởng Viện KIST chia sẻ.

Vậy vai trò và mục tiêu hướng tới của KIST trong Dự án Hợp tác xây dựng VKIST tại Việt Nam sẽ phát triển như nào trong tương lai? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ông Yoon Seok Jin – Viện trưởng Viện KIST.

Từ khóa: Hợp tác quốc tế

Bài liên quan