Họp Tổ chuyên gia thẩm định sản phẩm đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển công cụ tính toán, mô phỏng cho thiết kế động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM)” do VKIST là đơn vị chủ trì.

Thứ ba, 23/04/2024 | 16:20

Ngày 23/4/2024, VKIST đã tiến hành tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định các sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển công cụ tính toán, mô phỏng cho thiết kế động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM)”  (Mã số nhiệm vụ: 03.2020M003) – Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Duy Học.

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-VKIST ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định sản phẩm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển công cụ tính toán, mô phỏng cho thiết kế động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM)” (Mã số nhiệm vụ: 03.2020M003) – Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Duy Học.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải – Trường Đại học Giao thông vận tải – Tổ trưởng, ThS. Tống Long Giang – Công ty TNHH MTV Quang điện – Điện tử (Nhà máy Z199/TCCNQP) – Tổ viên, KS. Vũ Văn Thông – Công ty TNHH Điện cơ Hà Nội – Tổ viên.

Tổ chuyên gia đã bầu ThS. Tống Long Giang làm thư ký khoa học để ghi chép các ý kiến thảo luận và hoàn thiện biên bản họp.

picture4

Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày về các sản phẩm đạt được trong quá trình nghiên cứu

Sau khi Chủ nhiệm nhiệm vụ, ThS. Phạm Duy Học, trình bày các kết quả nghiên cứu. Tổ chuyên gia đã xem xét hồ sơ được cung cấp và tiến hành thẩm định, đánh giá các sản phẩm đăng ký theo thuyết minh nhiệm vụ.

picture5

Tổ chuyên gia khảo sát mẫu prototype động cơ PMSM 2.2 kW

picture6

Tổ chuyên gia đi tham quan phòng thí nghiệm của phòng Điện tử tại VKIST

Tại buổi họp, Tổ chuyên gia đã kết luận: Các sản phẩm đạt về số lượng, khối lượng và chủng loại so với đăng ký bao gồm: Mẫu prototype động cơ PMSM 2.2 kW và bộ điều khiển; Bộ hồ sơ tính toán thiết kế cơ cấu cơ khí cho động cơ PMSM; Công cụ phân tích, tính toán thiết kế điện, điện từ trường cho động cơ PMSM; Quy trình phát triển Co_Simulation cho tối ưu hóa thiết kế động cơ PMSM; Bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ trong nước.

Từ khóa: Tin hoạt động VKIST

Bài liên quan