Thứ sáu, 05/02/2021 | 11:00

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần III)

Mở rộng đội ngũ và sử dụng hiệu quả nguồn lực nghiên cứu ưu tú chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách về khoa học công nghệ và nhân lực của quốc gia.

Từ khóa: Hợp tác quốc tế

Bài liên quan

Bài liên quan