Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo tuyển dụng viên chức Đợt 4 năm 2020
Tin convert
10.11.2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo tuyển dụng viên chức Đợt 4 năm 2020

Căn cứ Công văn số 296/BKHCN-TCCB ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao số lượng nhân viên và hợp đồng lao động tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), VKIST thông báo tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2020 như

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc ban hành quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức Đợt 2 năm 2020
Tin hoạt động VKIST
26.10.2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc ban hành quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức Đợt 2 năm 2020

Ngày 26/10/2020, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) ban hành Quyết định số  210/QĐ-VKIST về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc ban hành quyết định công nhận kết quả

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo tuyển dụng viên
Tin hoạt động VKIST
22.10.2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo tuyển dụng viên

Căn cứ số lượng người làm việc được giao, nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Viện VKIST thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020., Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo tuyển dụng viên chức Đợt 3

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020
Tin hoạt động VKIST
29.09.2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020
Tin hoạt động VKIST
29.09.2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN
Tin convert
02.08.2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN

VKIST thông báo tuyển dụng đối với Nghiên cứu viên chính (Mid-tier Researcher) và Nghiên cứu viên (Researcher) để hỗ trợ các Chủ nhiệm đề tài thực hiện nghiên cứu. Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà nghiên cứu với tính sáng tạo và nhiệt huyết tạo nên bước

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHỐI HÀNH CHÍNH
Tin convert
26.03.2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHỐI HÀNH CHÍNH

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) thông báo tuyển dụng nhân viên khối hành chính. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm đội ngũ nhân viên hành chính có kinh nghiệm, có kỹ năng và tinh thần làm việc cao để xây dựng Viện VKIST. Họ sẽ đóng