Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thực phẩm

Thứ hai, 01/01/2024 | 15:00

Nghiên cứu quy trình xử lý, chế biến, bảo quản nông sản nhằm nâng cao giá trị sử dụng, giá trị gia tăng, phục vụ sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thực phẩm

Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thực phẩm

1. Chức năng

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện xây dựng định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động chuyên môn về nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực Công nghệ thực phẩm phù hợp với công nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn về Công nghệ thực phẩm: nghiên cứu phát triển công nghệ sau thu hoạch, bảo quản, chế biến, sản xuất, tiêu chuẩn an toàn, và chất lượng của các sản phẩm thực phẩm.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất, xây dựng thuyết minh, tham gia tuyển chọn và xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh chuyên môn về nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến thực phẩm;

- Nghiên cứu quy trình xử lý, chế biến, bảo quản nông sản nhằm nâng cao giá trị sử dụng, giá trị gia tăng, phục vụ sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu;

- Nghiên cứu quy trình xử lý, chế biến phế phụ phẩm từ nông sản nhằm nâng cao giá trị sử dụng, giá trị gia tăng, phục vụ sản xuất hàng hóa tiêu dùng thuộc lĩnh vực thực phẩm và các lĩnh vực khác (dược phẩm, mỹ phẩm, may mặc, năng lượng, môi trường …);

- Nghiên cứu, phát triển công nghệ chế biến các loại các loại thực phẩm truyền thống, thực phẩm giàu dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dành cho các đối tượng đặc biệt;

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại nguyên liệu, hương liệu và phụ gia thực phẩm ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm;

- Nghiên cứu phương pháp và quy trình phân tích chất lượng, đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và kiểm nghiệm các nguyên liệu, hương liệu, phụ gia thực phẩm và thành phẩm;

- Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho nguyên liệu, hương liệu, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm tiêu thụ;

- Nghiên cứu quy trình sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tại các doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm;

- Cải tiến và nâng cấp các quy trình kỹ thuật, công nghệ, chất lượng trong sản xuất sản phẩm thực phẩm chế biến, bao gồm: Quy trình sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm;

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học, cán bộ chuyên môn;

- Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Viện giao.