Mechatronics

Nghiên cứu phát triển các hệ thống điện tử công suất: hệ powertrain cho ô tô điện, hệ thống trạm sạc nhanh, biến tần công nghiệp...