Hành trình trên mảnh đất trống
Thứ ba, 22/02/2022 | 22:00 322 view

Hành trình trên mảnh đất trống

Tại VKIST, với tư duy tuyển dụng cởi mở, các bạn sinh viên mới ra trường có khả năng và đam mê khoa học công nghệ hoàn toàn có thể hiện thực hoá ước mơ. VKIST hướng đến mục tiêu không chỉ là nơi đào tạo mà còn chắp cánh cho sự nghiệp của các nhà khoa học làm việc tại đây.