VKIST - nơi gặp gỡ ý chí và ước mơ của các nhà khoa học
Chủ nhật, 12/09/2021 | 09:00 159 view

VKIST - nơi gặp gỡ ý chí và ước mơ của các nhà khoa học

Hoạt động theo mô hình của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), VKIST được kỳ vọng sẽ trở thành nhà cung cấp công nghệ, giải pháp cho các DN chiếm lĩnh thị trường tại Việt Nam. Đây sẽ môi trường thân thiện cho công tác nghiên cứu, mỗi nhà khoa học được tạo điều kiện tốt nhất để tự do thực hiện công việc của mình.