Thứ năm, 29/10/2020 | 10:13

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/10/2020

Mặt ngoài các tòa nhà chính và nghiên cứu đã hoàn thiện, đang thực hiện các công tác ốp lát, lắp đặt cửa, trần vách thạch cao... bên trong tòa nhà. Hệ thống kỹ thuật M&E tòa nhà đang được lắp đặt đồng bộ tại các tầng. Hệ thống hạ tầng cảnh quan và đường ngoài nhà đang được thực hiện. Hào kỹ thuật phần còn lại phía Việt Nam đã hoàn thành.


Bài liên quan