Thứ năm, 12/08/2021 | 17:05

Giới thiệu phòng nghiên cứu Điện tử

Với tầm nhìn là đơn vị nghiên cứu cung cấp giải pháp công nghệ cho người chiến thắng thị trường. Lĩnh vực nghiên cứu điện tử VKIST đang hướng tới làm chủ công nghệ lõi cho những ứng dụng quan trọng và cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiêp sẽ là nền tảng cho phát triển công nghệ đất nước.

1. Giới thiệu phòng nghiên cứu điện tử

Nghiên cứu phát triển động cơ điện và hệ thống điện tử công suất:

- Nghiên cứu phát triển động cơ điện hiệu suất cao, đặc tính làm việc tốt, tối ưu thiết kế làm giảm giá thành sản phẩm.

- Nghiên cứu phát triển bộ biến đổi công suất hiệu suất cao: Trạm sạc nhanh cho ô tô điện, bộ powertrain cho ô tô điện, bộ inverter cho điều khiển động cơ..

- Nghiên cứu phát triển hệ thống tự hành và robot công nghiệp.

- Cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp.

2. Tầm nhìn và sứ mệnh

   Nghiên cứu làm chủ công nghệ lõi cho những ứng dụng quan trọng là nền tảng cho phát triển công nghệ đất nước.

   Nghiên cứu theo định hướng ứng dụng theo yêu cầu của thực tế, lắng nghe yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp đưa công nghệ vào sản phẩm.

- Làm chủ nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ điện: Động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (Permanent magnet synchronous motor: PMSM), động cơ không chổi than (Brushless direct current motor: BLDC), động cơ không đồng bộ (Induction motor: IM)

- Làm chủ nghiên cứu thiết kế khớp nối thông minh (smart actuator) cho robot cộng tác (Collaboeative robot)

- Làm chủ nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điện tử công suất (các bộ biến đổi điện tử công suất: DC/DC converter, AC/DC, DC/AC inverter…): Bộ inverter cho điều khiển động cơ, hệ thống sạc nhanh cho ô tô điện, hệ powertrain cho ô tô điện…

- Làm chủ nghiên cứu công nghệ tự động di chuyển: Ứng dụng trong công nghiệp robot như robot tự hành phục vụ, robot tự hành vận chuyển hàng trong công nghiệp…hoặc ứng dụng cho xe điện tự hành.

3. Các chương trình và các đề tài nghiên cứu

3.1. Lĩnh vực nghiên cứu phát triển động cơ điện.

a. Dự án hợp tác nghiên cứu Pilot project 1

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)

- Chủ nhiệm đề tài:

+ Phía viện KIST: Dr.Lee Yong-Bok

+ Phía viện VKIST: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển động cơ PMSM 11kW

b. Dự án hợp tác nghiên cứu Pilot project 2

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)

- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển động cơ PMSM 300W và bộ điều khiển cho khớp robot cộng tác

c. Đề tài cấp bộ 

- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển công cụ tính toán, mô phỏng cho thiết kế động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM)

3.2. Lĩnh vực nghiên cứu phát triển bộ biến đổi công suất

- Đề tài cấp bộ

+ Đơn vị phối hợp: Viện kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa – Đại học Bách khoa Hà Nội

+ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Kiên Trung

+ Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế trạm sạc 15kW cho ô tô điện

3.3. Lĩnh vực nghiên cứu tự động di chuyển

a. Dự án hợp tác nghiên cứu nhánh subproject

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)

- Chủ nhiệm đề tài:

+ Phía viện KIST: Dr.Kim ShoonKyum

+ Phía viện VKIST: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Phát triển phần mềm điều khiển cho robot tự hành Omnidirectional mobile robot trên nền tảng ROS

b. Dự án hợp tác nghiên cứu nghị định thư Protocol

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)

- Chủ nhiệm đề tài:

+ Phía viện KIST: Dr.Kim ShoonKyum

+ Phía viện VKIST: Phạm Duy Học

- Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển công nghệ robot tự hành cho ứng dụng chở hàng trong công nghiệp

3.4. Lĩnh vực nghiên cứu ô tô điện đô thị

- Đề tài cấp VKIST về điều tra thị trường

+ Đơn vị phối hợp: Tập đoàn Mai Linh

+ Chủ nhiệm đề tài: Phạm Duy Học

+ Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu, khảo sát tính khả thi về mức độ tiếp nhận xe điện hai chỗ tại Việt Nam