Thứ hai, 08/11/2021 | 14:07

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần VIII)

Tầm quan trọng của hoạt động đào tạo nâng cao năng lực đánh giá ngày càng cao trong quá trình hội nhập và đón đầu thay đổi của thị trường công nghệ và nâng cao hiệu suất nghiên cứu. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem tại các quốc gia phát triển, hoạt động đào tạo tập huấn được triển khai như nào nhé!

[cardnews-8]-dao-tao-nang-cao-nang-luc-tai-vkist-1

[cardnews-8]-dao-tao-nang-cao-nang-luc-tai-vkist-2

[cardnews-8]-dao-tao-nang-cao-nang-luc-tai-vkist-3

[cardnews-8]-dao-tao-nang-cao-nang-luc-tai-vkist-3

[cardnews-8]-dao-tao-nang-cao-nang-luc-tai-vkist-5

[cardnews-8]-dao-tao-nang-cao-nang-luc-tai-vkist-6

[cardnews-8]-dao-tao-nang-cao-nang-luc-tai-vkist-7

[cardnews-8]-dao-tao-nang-cao-nang-luc-tai-vkist-8

Từ khóa: Hợp tác quốc tế

Bài liên quan