Thứ hai, 10/05/2021 | 09:00

Giới thiệu dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần V)

Hãy cùng tìm hiểu các phòng nghiên cứu của VKIST

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC
Địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao, Km29 Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3556 0695
Email: vienvkist@most.gov.vn

 

Từ khóa: Hợp tác quốc tế

Bài liên quan