Thứ năm, 13/05/2021 | 09:00

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển dụng viên chức, thay đổi yêu cầu tuyển dụng chung kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 92/TB-VKIST ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc về viêc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 – Vị trí trưởng phòng;

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển dụng viên chức, thay đổi yêu cầu tuyển dụng chung kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển dụng viên chức, thay đổi yêu cầu tuyển dụng chung kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Căn cứ tình hình thực tế và tính cạnh tranh trong công tác tuyển dụng, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo về việc việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển dụng viên chức, thay đổi yêu cầu tuyển dụng chung kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 đến hết ngày 13/06/2021.

2. Thời gian xét tuyển:

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc sẽ thông báo sau tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

3. Yêu cầu tuyền dụng chung cho các vị trí:

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trở lên;
  • Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực phát triển công nghệ trong doanh nghiệp;
  • Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
  • Sử dụng tốt tiếng Anh (nói và viết), có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEIC 650

Người dự tuyển được miễn chứng chỉ tiếng Anh nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về Ngôn ngữ Anh;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước nói tiếng Anh;
  • Tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.
  • Ưu tiên ứng viên đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí lãnh đạo nhóm nghiên cứu trở lên ở Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

(Chi tiết xem tại Phụ lục: Mô tả vị trí việc làm)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chị Kiều Thị Khuyên, Chuyên viên phụ trách Nhân sự, số điện thoại 0399931192, email hr.vkist@gmail.com./.

1. Thông báo gia hạn

2. Phụ lục: Mô tả vị trí việc làm