Thứ sáu, 03/06/2022 | 08:00

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng đợt 2 năm 2022

Ngày 05/5/2022, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc đã ban hành Thông báo số 91/TB-VKIST về việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022.

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng đợt 2 năm 2022

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 05/6/2022 đến hết ngày 19/6/2022.

Các nội dung liên quan đến điều kiện, tiên chuẩn đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin khác về việc xét tuyển xem tại Thông báo tuyển dụng số 91/TB-VKIST ngày 05/5/2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (https://vkist.gov.vn/ctype-career)

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc trân trọng thông báo.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

Khu CNC Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

Người liên hệ: Chị Kiều Thị Khuyên  – Chuyên viên Hành chính tổng hợp

E-mail:  vkisttuyendung@gmail.com      SĐT: (+84) 0399931192

Thông báo gia hạn tuyển dụng đợt 2 năm 2022