Thứ tư, 27/07/2022 | 12:00

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và điều chỉnh yêu cầu tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2022

Ngày 28/6/2022, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc đã ban hành Thông báo số 166/TB-VKIST về việc tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2022, vị trí Kế toán viên.

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển  và điều chỉnh yêu cầu tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2022

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và điều chỉnh yêu cầu tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2022

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và điều chỉnh một số yêu cầu tuyển dụng như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 3 năm 2022 từ 28/7/2022 đến hết ngày 10/8/2022.

2. Yêu cầu

- Chuyên ngành: Kế toán

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về kế toán, ưu tiên kinh nghiệm kế toán hành chính sự nghiệp; Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa Mimosa.

- Trình độ Tiếng Anh: Tương đương B1 (bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

Người dự tuyển được miễn chứng chỉ tiếng Anh nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về Ngôn ngữ Anh;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước nói tiếng Anh;

Tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.

Các nội dung liên quan đến điều kiện, tiên chuẩn đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin khác về việc xét tuyển xem tại Thông báo tuyển dụng số  166/TB-VKIST ngày 28/6/2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

(https://vkist.gov.vn/vi/ctype-career/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-dot-3-nam-2022--vi-tri-ke-toan-vien-33.htm)

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc trân trọng thông báo.

1. Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 

2. Thông báo gia hạn viên chức đợt 3