Chủ nhật, 29/08/2021 | 09:00

Những giải đáp về tuyển dụng VKIST

Các ứng viên tiêm năng đang có những băn khoăn, thắc mắc về cơ cấu tổ chức của VKIST, các hướng nghiên cứu mà VKIST đang tập trung triển khai. Vậy cụ thể VKIST đang thực hiện những hoạt động gì trong từng lĩnh nghiên, cơ chế đãi ngộ của VKIST ra sao? Quy trình tuyển dụng của VKIST ra sao?

Những giải đáp về tuyển dụng VKIST

Những giải đáp về tuyển dụng VKIST