Ban chỉ đạo Dự án hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc họp phiên thứ 3

Thực hiện nội dung đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc theo biên bản thỏa thuận (RoD) năm 2017, Ban chỉ đạo Dự án Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) đã tiến hành phiên họp lần thứ 3 vào ngày 28/5/2020...

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/05/2020

Cập nhật tiến độ: - Cơ bản hoàn thiện phần kết cấu tòa nhà. - Công tác hoàn thiện xây trát đang được làm tới tầng 4 các tòa nhà. - Hệ thống hạ tầng đang được thực hiện. - Cây xanh cảnh quan đang được triển khai thi công

Thống kê truy cập 370.290

Online 31

Về chúng tôi

VKIST là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Chính phủ thành lập theo quy định tại Nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, hoạt động theo...

Bộ khoa học và công nghệ
Vkist
R&D Today
Trụ sở Khu Nghiên cứu và Triển khai, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Tạp chí Tia sáng
Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)
Sở KH&CN Hà Nội