Viện VKIST thực hiện tuyển dụng thông qua hệ thống trực tuyến

Công tác tuyển dụng hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người, tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch.

Nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được Hội đồng Viện thông qua tại Kỳ họp lần thứ 4 ngày 14/2/2020, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (Viện VKIST) đã thông báo tuyển dụng nhân viên khối hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 02 -25/3/2020.

Trong đợt tuyển dụng này, Viện VKIST tuyển dụng ở 6 vị trí công việc cụ thể: (i)- Quản trị nhân sự; (ii) - Quản trị Nghiên cứu và phát triển (R&D); (iii) – Hệ thống thông tin quản trị (MIS); (iv) – Kế hoạch tổng hợp; (v)- Đối ngoại; (vi) – Nhân viên hành chính. Với thời gian nêu trong thông báo là 22 ngày, bộ phận nhân sự đã nhận được 165 Hồ sơ của ứng viên, sau quá trình chọn lọc các hồ sơ phù hợp nhất với tiêu chí tuyển dụng của Viện thì chọn ra được 40 vào vòng phỏng vấn lần thứ nhất.

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 01/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19 trong đó có việc không được tụ tập quá đông người (trên 10 người ngoài nơi công sở, trường học, bệnh viện) cho nên việc tập hợp cùng một lúc số lượng ứng viên đủ điều kiện làm bài kiểm tra nhanh và phỏng vấn là không được khuyến khích. VKIST đã sử dụng công nghệ họp trực tuyển để tuyển dụng, tránh việc tụ tập đông ứng viên mà vẫn đảm bảo được tiến độ công việc đề ra.

Ngày 08/4/2020, vòng phỏng vấn lần thứ nhất được tiến hành tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ theo hình thức phỏng vấn trực tuyến có mặt đầy đủ các thành viên trong Hội đồng và 15 ứng viên.

Quy trình phỏng vấn trực tuyển diễn ra theo đúng kế hoạch và không gặp phải khó khăn nào do các yếu tố kỹ thuật đã được chuẩn bị chu đáo. Các thành viên trong Hội đồng có sự nhận xét khá tương đồng về chất lượng ứng viên đợt này cũng như tiêu chí chọn lựa được thống nhất rõ ràng ngay từ đầu. Các ứng viên được phỏng vấn đợt này cũng đã có sự chuẩn bị khá tốt về tâm lý, hình ảnh và tương tác chủ động với các thành viên trong Hội đồng. Buổi phỏng vấn được tổ chức thành công, các ứng viên được chấm điểm tốt sẽ vào vòng phỏng vấn thứ hai cũng theo hình thức trực tuyến dự kiến diễn ra trong tuần 3 của tháng 4.

Bài và ảnh: Thu Thùy - Viện VKIST


  • 0 nhận xét
  • Lượt xem: 2336

Gửi nhận xét

Liên kết