Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo về việc điều chỉnh nội dung tại Thông báo số 244/TB-VKIST ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc về viêc tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2020 như sau:
1. Điều chỉnh về thời gian tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển: Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển vien chức đợt 4 năm 2020 đến hết ngày 23/12/202;
Thời gian phỏng vấn: dự kiến trước ngày 15/01/2021.
2. Các nội dung khác tại Thông báo số 244/TB-VKIST ngày 10 tháng 11 năm 2020 không thay đổi.
3. Chi tiết liên hệ chị Kiều Thị Khuyên, Chuyên viên Tổ chức cán bộ, số điện thoại 0399931192./.


Tải thông báo tại đây


  • VKIST
  • 0 nhận xét
  • Lượt xem: 2115

Tin đã đưa


Gửi nhận xét

Liên kết