Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

Ngày 29/9/2020, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) ban hành Quyết định số 164/QĐ-VKIST về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của VKIST.

  1. Quyết định: xem tại đây

  2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện: xem tại đây

  3. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện: xem tại đây


  • 0 nhận xét
  • Lượt xem: 320

Gửi nhận xét

Liên kết