Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc ban hành quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020

Ngày 30/9/2020, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) ban hành Quyết định số 166/QĐ-VKIST về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020

Quyết định: xem tại đây


  • (VKIST)
  • 0 nhận xét
  • Lượt xem: 289

Gửi nhận xét

Liên kết