Tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 4 (cập nhật đến ngày 16/4/2019)

Nhà chính và nhà nghiên cứu 1 đã hoàn thiện đổ bê tông cột tầng 1, đã đổ bê tông 1 phần tường tầng 1 và đang hoàn thiện cốt thép, cốt pha phần còn lại. Nhà nghiên cứu 2 và 3 đã hoàn thiện đổ bê tông móng, giằng cổ cột, đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cho cột tầng 1. Hầm kỹ thuật đang được hoàn thiện đổ bê tông từng phần.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  • Lượt xem: 636

Liên kết