Tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 3 (cập nhật đến ngày 22/3/2019)

Cập nhật tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 3 năm 2019: Nhà chính và nhà nghiên cứu 1 đang đổ cột tầng 1; nhà nghiên cứu 2 và 3 đang đổ móng; hầm kỹ thuật đang đào và đổ bê tông lót.


  • Lượt xem: 785

Liên kết